Thị trường Cần Thơ ngày 28/4/17: giá Kali tạm chững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 28/4/17: giá Kali tạm chững

Tại Cần Thơ, Kiên Giang mặc dù đang trong giai đoạn bón đợt 1-2 cho lúa Hè Thu nhưng đại lý cấp 1 bán hàng chậm do giá phân bón liên tục giảm.

Ngày 28/04, tại Cần Thơ, Kali Phú Mỹ (miểng) và Kali Belarus (miểng) lần lượt bán ra ở mức 7000 đ/kg và 7000-7200 đ/kg

Bảng giá Kali bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

Kali Phú Mỹ miểng

Kali Israel miểng

Kali Canada/Belarus miểng

28/04/17

7000

7000

7000-7200

25/04/17

7000

7000

7000-7200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo