Thị trường Cần Thơ ngày 28/4/17: giá DAP bán ra giảm, nhu cầu thấp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 28/4/17: giá DAP bán ra giảm, nhu cầu thấp

Tại Cần Thơ, Kiên Giang mặc dù đang trong giai đoạn bón đợt 1-2 cho lúa Hè Thu nhưng đại lý cấp 1 bán hàng chậm do giá phân bón liên tục giảm.

Ngày 28/04, tại Cần Thơ, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 9700-9800 đ/kg và 9400 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

28/04/17

9700-9800

9400

8300-8400

25/04/17

9800

9400

8300-8400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo