Thị trường Cần Thơ ngày 28/07/17: Giá DAP bán ra tạm chững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 28/07/17: Giá DAP bán ra tạm chững

Nhu cầu phân bón tại Cần Thơ, Kiên Giang khá yếu. Giá bán ra nhiều chủng loại duy trì thấp ở tuần này.

Ngày 28/07, tại Cần Thơ, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 9600-9700 đ/kg và 9300-9400 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

28/07/17

9600-9700

9300-9400

8200-8300 (8200 giao kho cấp 1; 8300 giao kho cấp 2)

25/07/17

9600-9700

9300-9400

8200-8300 (8200 giao kho cấp 1; 8300 giao kho cấp 2)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo