Thị trường Cần Thơ ngày 27/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định
 

Thị trường Cần Thơ ngày 27/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Tại miền Tây, nhu cầu phân bón chậm, giá phân bón tạm thời không đổi.

Ngày 27/9, tại Cần Thơ, các đại lý cấp 1 giữ nguyên giá chào bán DAP xanh Hồng hà 64% ở mức 11300-11400 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

27/9/2019

11300-11400

-

26/9/2019

11300-11400

-  

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo