Thị trường Cần Thơ ngày 27/2/2017: giá Urea Cà Mau giảm do nguồn cung tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 27/2/2017: giá Urea Cà Mau giảm do nguồn cung tăng

Nhu cầu phân bón tại Cần Thơ thấp, giá một số chủng loại điều chỉnh giảm do nguồn cung gia tăng. Một số đại lý đã lấy hàng để chuẩn bị cho vụ Hè Thu (diện tích vụ Hè Thu tương đương vụ Đông Xuân tuy nhiên nhu cầu phân bón vụ Hè Thu có thể nhiều hơn do vụ Đông Xuân được phù sa bồi đắp).

Ngày 27/02/2017,  giá Urea Cà Mau, Urea Phú Mỹ bán ra ở mức 7050-7150 đ/kg và 7400-7500 đ/kg

Bảng giá Ure bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg.

Ngày

Ure Cà Mau

Ure Phú Mỹ

Ure hạt trong Trung Quốc

27/02/2017

7050-7150

7400-7500

-

23/02/2017

7100-7200

7800-7900

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo