Thị trường Cần Thơ ngày 27/2/2017: giá NPK chững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 27/2/2017: giá NPK chững

Nhu cầu phân bón tại Cần Thơ thấp, giá một số chủng loại điều chỉnh giảm do nguồn cung gia tăng. Một số đại lý đã lấy hàng để chuẩn bị cho vụ Hè Thu (diện tích vụ Hè Thu tương đương vụ Đông Xuân tuy nhiên nhu cầu phân bón vụ Hè Thu có thể nhiều hơn do vụ Đông Xuân được phù sa bồi đắp).

Ngày 27/02/2017, Giá NPK Việt Nhật (16-16-8 + 13S) bán ra của cấp 1 tại kho ở mức 8600 đ/kg.

Bảng giá NPK bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8 + 13S + TE)

NPK Việt Nhật (16-16-8 + 13S)

27/02/2017

9000

8600

23/02/2017

9000

8600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo