Thị trường Cần Thơ ngày 27/2/2017: giá DAP bán ra chững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 27/2/2017: giá DAP bán ra chững

Nhu cầu phân bón tại Cần Thơ thấp, giá một số chủng loại điều chỉnh giảm do nguồn cung gia tăng. Một số đại lý đã lấy hàng để chuẩn bị cho vụ Hè Thu (diện tích vụ Hè Thu tương đương vụ Đông Xuân tuy nhiên nhu cầu phân bón vụ Hè Thu có thể nhiều hơn do vụ Đông Xuân được phù sa bồi đắp).

Ngày 27/02/2017, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% (hàng đóng lại bao) bán ra ở mức 10300-10400 đ/kg và 9900 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

27/02/2017

10300-10400

9900

8300-8400

23/02/2017

10300-10400

9900

8300-8400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo