Thị trường Cần Thơ ngày 27/12/17: Giá DAP bán ra ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 27/12/17: Giá DAP bán ra ổn định

Tại Cần Thơ, Kiên Giang đang chăm bón đợt 1-2 cho lúa Đông Xuân; tại An Giang đang xuống giống lúa Đông Xuân. Tuy nhiên nhu cầu phân bón không mạnh, giá các chủng loại khá chững.

Ngày 27/12, tại Cần Thơ, DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 11700-11800 đ/kg, DAP xanh Tường Phong 64% ở mức 11500-11600 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

27/12/17

11700-11800

11500-11600

9000 (hàng cũ)

25/12/17

11700-11800

11500-11600

9000 (hàng cũ)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo