Thị trường Cần Thơ ngày 27/11/17: Giá DAP bán ra giảm nhẹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 27/11/17: Giá DAP bán ra giảm nhẹ

Tại Cần Thơ, nhu cầu vẫn chưa tăng mạnh do nước vẫn khá cao nên chưa xuống giống Đông Xuân. Địa phương đang có kế hoạch bơm rút nước để kịp xuống giống. Giá phân bón vẫn khá chững.

Ngày 27/11, tại Cần Thơ, DAP xanh Hồng hà 64% bán ra giảm xuống mức 11800-11900 đ/kg, DAP xanh Tường Phong 64% tạm giữ ở mức 11500-11600 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

27/11/17

11800-11900

11500-11600

9200-9300

23/11/17

11900-12000

11500-11600

9200-9300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo