Thị trường Cần Thơ ngày 26/6/17: giá DAP bán ra thấp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 26/6/17: giá DAP bán ra thấp

Tại Kiên Giang, Cần Thơ các khu vực đang xuống giống và chăm bón đợt 1-2 cho lúa vụ 3 (tùy khu vực), nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì nhưng đại lý cấp 1 hạn chế nhập hàng. Lượng hàng trung bình bán ra của đại lý cấp 1 dưới 100 tấn/ngày. Giá giao dịch chững.

Ngày 26/06, tại Cần Thơ, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 9600-9700 đ/kg và 9300-9400 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

26/06/17

9600-9700

9300-9400

8200-8300 (8200 giao kho cấp 1; 8300 giao kho cấp 2)

23/06/17

9600-9700

9300-9400

8200-8300 (8200 giao kho cấp 1; 8300 giao kho cấp 2)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo