Thị trường Cần Thơ ngày 26/5/17: giá Urea bán ra giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 26/5/17: giá Urea bán ra giảm

Tại Cần Thơ, một số khu vực đang xuống giống vụ 3 (diện tích vụ 3 dưới 50% diện tích Hè Thu) nên nhu cầu phân bón vẫn được duy trì mặc dù không mạnh.

Ngày 26/05, tại Cần Thơ, giá Urea Cà Mau và Urea Phú Mỹ bán ra ở mức 6000 đ/kg và 6300 đ/kg.

Bảng giá Urea bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg.

Ngày

Urea Cà Mau

Urea Phú Mỹ

26/05/17

6000

6300

19/05/17

5900-6100

6300-6400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo