Thị trường Cần Thơ ngày 26/5/17: giá NPK bán ra ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 26/5/17: giá NPK bán ra ổn định

Tại Cần Thơ, một số khu vực đang xuống giống vụ 3 (diện tích vụ 3 dưới 50% diện tích Hè Thu) nên nhu cầu phân bón vẫn được duy trì mặc dù không mạnh.

Ngày 26/05, tại Cần Thơ, giá NPK Việt Nhật (16-16-8 + 13S) bán ra tại kho đại lý cấp 1 là 8300-8400 đ/kg.

Bảng giá NPK bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8 + 13S + TE)

NPK Việt Nhật (16-16-8 + 13S)

26/05/17

8700-8900

8300-8400

19/05/17

8700-8900

8300-8400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo