Thị trường Cần Thơ ngày 26/5/17: giá DAP tăng nhẹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 26/5/17: giá DAP tăng nhẹ

Tại Cần Thơ, một số khu vực đang xuống giống vụ 3 (diện tích vụ 3 dưới 50% diện tích Hè Thu) nên nhu cầu phân bón vẫn được duy trì mặc dù không mạnh.

Ngày 26/05, tại Cần Thơ, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 9700 đ/kg và 9400 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

26/05/17

9700

9400

8200-8300 (8200 giao kho cấp 1; 8300 giao kho cấp 2)

19/05/17

9600-9800

9200-9400

8200-8300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo