Thị trường Cần Thơ ngày 25/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi
 

Thị trường Cần Thơ ngày 25/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

Tại Tây Nam Bộ, nhu cầu phân bón vẫn giữ ở mức thấp do các khu vực đang thu hoạch lúa Thu Đông. Các đại lý vẫn chưa mua hàng vào chuẩn bị cho vụ Đông Xuân. Giá phân bón tạm giữ ở mức thấp.

Ngày 25/9, tại Cần Thơ, các đại lý cấp 1 giữ nguyên giá chào bán DAP xanh Hồng hà 64% ở mức 11300-11400 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

25/9/2019

11300-11400

-

23/9/2019

11300-11400

-  

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo