Thị trường Cần Thơ ngày 25/3/17: giá Urea bán ra giảm, nhu cầu thấp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 25/3/17: giá Urea bán ra giảm, nhu cầu thấp

Tại Cần Thơ, giá phân bón vẫn tiếp tục giảm theo xu hướng chung của thị trường.

Ngày 25/03/17,  giá Urea Cà Mau, Urea Phú Mỹ và Urea TQ hạt trong bán ra ở mức 6400-6500 đ/kg, 6700-6800 đ/kg và 6700 đ/kg.

Bảng giá Ure bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg.

Ngày

Ure Cà Mau

Ure Phú Mỹ

Ure hạt trong Trung Quốc

25/03/17

6400-6500 (6400 giao thẳng)

6700-6800

6700

22/03/17

6900

6900

6700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo