Thị trường Cần Thơ ngày 25/3/17: giá NPK ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 25/3/17: giá NPK ổn định

Tại Cần Thơ, giá phân bón vẫn tiếp tục giảm theo xu hướng chung của thị trường.

Ngày 25/03/17, Giá NPK Việt Nhật (16-16-8 + 13S) bán ra của cấp 1 tại kho ở mức 8600 đ/kg.

Bảng giá NPK bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8 + 13S + TE)

NPK Việt Nhật (16-16-8 + 13S)

25/03/17

9000

8600

22/03/17

9000

8600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo