Thị trường Cần Thơ ngày 25/08/17: Giá DAP bán ra duy trì cao

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 25/08/17: Giá DAP bán ra duy trì cao

Tại Cần Thơ, Kiên Giang nhu cầu tiêu thụ phân bón thấp, thị trường chào bán nhiều mức giá khác nhau tuy nhiên chủ yếu thăm dò thị trường, chưa có giao dịch thành công. Các đại lý cấp 1 bán ra không nhiều, chỉ còn nhu cầu ở khu vực An Giang, Đồng Tháp do xuống giống Thu Đông muộn hơn các khu vực khác.

Ngày 25/08, tại Cần Thơ, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 10800-11000 đ/kg và 10600-10700 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

25/08/17

10800-11000

10600-10700

23/08/17

10800-11000

10600-10700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo