Thị trường Cần Thơ ngày 25/04/17: giá DAP bán ra giảm, giao dịch yếu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 25/04/17: giá DAP bán ra giảm, giao dịch yếu

Tại Cần Thơ, Kiên Giang vụ lúa Hè Thu đã xuống giống trên 50% tuy nhiên nhu cầu không tăng mạnh. Một số đại lý cấp 1 hạn chế nhập hàng do tồn kho cao, trong khi đó đại lý cấp 2 cũng bán hết đến đâu mới lấy hàng đến đó để tránh rủi ro do giá giảm.

Ngày 25/04, tại Cần Thơ, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 9800-9900 đ/kg và 9500-9600 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

25/04/17

9800

9400

8300-8400

18/04/17

9800-9900

9500-9600

8300-8400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp 

Tin tham khảo