Thị trường Cần Thơ ngày 24/01/18: Giá DAP bán ra tạm chững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 24/01/18: Giá DAP bán ra tạm chững

Tại Cần Thơ, nhu cầu phân bón thấp, giá chững sau khi tăng đầu tuần.

Ngày 24/01, tại Cần Thơ, DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 12800 đ/kg, DAP xanh/đen Đình Vũ 16-45 ở mức 9000 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Cà Mau 64% đóng bao

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

24/01/18

12800

11400

9000 (hàng cũ)

22/01/18

12800

11400

9000 (hàng cũ)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo