Thị trường Cần Thơ ngày 23/9/2019: Giá DAP bán ra giảm
 

Thị trường Cần Thơ ngày 23/9/2019: Giá DAP bán ra giảm

Một số khu vực đang có nhu cầu như An Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu,…trong khi các khu vực khác hết vụ, dự kiến tháng 11 mới vô vụ Đông Xuân. Theo đánh giá, tính đến đầu tuần này, vụ Thu Đông 2019 tại Cần Thơ đã thu hoạch được hơn 50% diện tích, vùng Đồng Tháp thu hoạch được khoảng 40% diện tích, các khu vực Kiên Giang và Cần Thơ rộ thu hoạch trong tuần này.

Ngày 23/9, tại Cần Thơ, các đại lý cấp 1 giảm giá chào bán DAP xanh Hồng hà 64% xuống mức 11300-11400 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

23/9/2019

11300-11400

-

17/9/2019

11500

-  

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo