Thị trường Cần Thơ ngày 23/2/2017: giá DAP bán ra giảm, nhu cầu thấp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 23/2/2017: giá DAP bán ra giảm, nhu cầu thấp

Nhu cầu phân bón tại Cần Thơ thấp, giá một số chủng loại điều chỉnh giảm do nguồn cung gia tăng.

Ngày 23/02/2017, giá DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% (hàng đóng lại bao) bán ra ở mức 10300-10400 đ/kg và 9900 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

23/02/2017

10300-10400

9900

8300-8400

20/02/2017

10500

10200-10500

8300-8400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo