Thị trường Cần Thơ ngày 23/04/18: Giá DAP bán ra ổn định
 

Thị trường Cần Thơ ngày 23/04/18: Giá DAP bán ra ổn định

Lúa Hè Thu đã xuống giống xong nên nhu cầu thấp, các đại lý bán hàng chậm; giá tạm chững.

Ngày 23/04, tại Cần Thơ, DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 12200-12300 đ/kg, DAP xanh/đen Đình Vũ 16-45 bán ra ở mức 9600-9700 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

23/04/18

12200-12300

12000-12050

9600-9700

19/04/18

12200-12300

12000-12050

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo