Thị trường Cần Thơ ngày 22/06/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ
 

Thị trường Cần Thơ ngày 22/06/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

Ngày 22/06, Giá Ure Cà Mau, Ure Phú Mỹ bán ra ở mức 7000-7100 đ/kg và 7100 đ/kg.

Bảng giá Urea bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg.

Ngày

Urea Cà Mau

Urea Phú Mỹ

22/06/18

7000-7100

7100

20/06/18

7100-7150

7100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo