Thị trường Cần Thơ ngày 20/06/18: Giá DAP bán ra tăng lên
 

Thị trường Cần Thơ ngày 20/06/18: Giá DAP bán ra tăng lên

Tính đến ngày 14/6/2018, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống vụ Hè Thu 2018 khoảng 1,460 triệu ha/1,650 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch ước 120.000 ha với năng suất khoảng 5,8 tấn/ha.

Ngày 20/06, tại Cần Thơ, DAP xanh Hồng hà 64% bán ra tăng lên mức 12400-12450 đ/kg, DAP xanh/đen Đình Vũ 16-45 bán ra ở mức 9600-9700 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

20/06/18

12400-12450

11900-12000

9600-9700

14/06/18

12100

11900-12000

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo