Thị trường Cần Thơ ngày 17/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi
 

Thị trường Cần Thơ ngày 17/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

Tại Tây Nam Bộ, nhu cầu phân bón chậm lại, nhu cầu cho lúa Hè Thu hầu như ngưng tại các khu vực, hiện chỉ còn nhu cầu tại Hòn Đất (Kiên Giang) do đang chăm bón đợt 2, nhu cầu tại An Giang cũng chậm lại…

Ngày 17/5, tại Cần Thơ, các đại lý cấp 1 chào bán DAP xanh Hồng hà 64% ở mức 12400-12500 đ/kg, DAP xanh Tường Phong 64% ở mức 11800-11900 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

17/5/2019

12400-12500 (giao tới kho cấp 2)

11800-11900

16/5/2019

12400-12500 (giao tới kho cấp 2)

11800-11900

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo