Thị trường Cần Thơ ngày 16/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi
 

Thị trường Cần Thơ ngày 16/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

Tại Tây Nam Bộ, nhu cầu lai rai do một số khu vực đang thu hoạch lúa Hè Thu như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp,…

Ngày 16/5, tại Cần Thơ, các đại lý cấp 1 chào bán DAP xanh Hồng hà 64% ở mức 12400-12500 đ/kg, DAP xanh Tường Phong 64% ở mức 11800-11900 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

16/5/2019

12400-12500 (giao tới kho cấp 2)

11800-11900

13/5/2019

12400-12500 (giao tới kho cấp 2)

11800-11900

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo