Thị trường Cần Thơ ngày 15/3/2019: Giá DAP bán ra không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 15/3/2019: Giá DAP bán ra không đổi

Ngày 15/3, tại Cần Thơ, các đại lý cấp 1 chào bán DAP xanh Hồng hà 64% ở mức 12700-12750 đ/kg, DAP xanh tường phong 64% ở mức 11800-11900 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

15/3/2019

12700-12750 (giao tới kho cấp 2)

11800-11900

14/3/2019

12700-12750 (giao tới kho cấp 2)

11800-11900

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo