Thị trường Cần Thơ ngày 14/06/18: Giá Urea bán ra không đổi
 

Thị trường Cần Thơ ngày 14/06/18: Giá Urea bán ra không đổi

Tại Cần Thơ, vụ 3 chưa bắt đầu nên nhu cầu phân bón chậm.

Ngày 14/06, Giá Ure Cà Mau, Ure Phú Mỹ bán ra ở mức 7100 đ/kg.

Bảng giá Urea bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg.

Ngày

Urea Cà Mau

Urea Phú Mỹ

14/06/18

7100

7100

13/06/18

7100

7100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo