Thị trường Cần Thơ ngày 14/06/18: Giá DAP bán ra không đổi
 

Thị trường Cần Thơ ngày 14/06/18: Giá DAP bán ra không đổi

Tại Cần Thơ, vụ 3 chưa bắt đầu nên nhu cầu phân bón chậm.

Ngày 14/06, tại Cần Thơ, DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 12100 đ/kg, DAP xanh/đen Đình Vũ 16-45 bán ra ở mức 9600-9700 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

14/06/18

12100

11900-12000

9600-9700

13/06/18

12100

11900-12000

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo