Thị trường Cần Thơ ngày 13/06/18: Giá DAP bán ra không đổi
 

Thị trường Cần Thơ ngày 13/06/18: Giá DAP bán ra không đổi

Tại Cần Thơ, nhu cầu phân bón thấp tuy nhiên giá Ure vẫn tăng nhẹ từ đầu tuần do nguồn cung bổ sung chậm, giá phân bón khác tạm chững.

Ngày 13/06, tại Cần Thơ, DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 12100 đ/kg, DAP xanh/đen Đình Vũ 16-45 bán ra ở mức 9600-9700 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

13/06/18

12100

11900-12000

9600-9700

11/06/18

12100

11900-12000

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo