Thị trường Cần Thơ ngày 13/02/18: Giá Kali bán ra không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 13/02/18: Giá Kali bán ra không đổi

Thị trường phân bón gần như ngưng giao dịch để nghỉ Tết. Một số đại lý đặt hàng trước để qua Tết lấy khai xuân.

Ngày 13/02, tại Cần Thơ, Kali Phú Mỹ (miểng) và Kali Belarus (miểng) lần lượt bán ra ở mức 7000-7100 đ/kg và 7000-7200 đ/kg

Bảng giá Kali bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

Kali Phú Mỹ miểng

Kali Israel miểng

Kali Canada/Belarus miểng

13/02/18

7000-7100

7300-7400

7000-7200

09/02/18

7000-7100

7300-7400

7000-7200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo