Thị trường Cần Thơ ngày 13/02/18: Giá DAP bán ra tạm chững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 13/02/18: Giá DAP bán ra tạm chững

Thị trường phân bón gần như ngưng giao dịch để nghỉ Tết. Một số đại lý đặt hàng trước để qua Tết lấy khai xuân.

Ngày 13/02, tại Cần Thơ, DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 12800 đ/kg, DAP xanh/đen Đình Vũ 16-45 ở mức 9600-9700 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

13/02/18

12800

9600-9700

09/02/18

12800

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo