Thị trường Cần Thơ ngày 12/7/2019: Giá DAP bán ra không đổi
 

Thị trường Cần Thơ ngày 12/7/2019: Giá DAP bán ra không đổi

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí