Thị trường Cần Thơ ngày 12/7/2019: Giá DAP bán ra không đổi
 

Thị trường Cần Thơ ngày 12/7/2019: Giá DAP bán ra không đổi

Tại miền Tây, nhu cầu phân bón không đáng kể dù một số khu vực đang xuống giống vụ 3 như Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long,… thị trường giao dịch chậm.

Ngày 12/7, tại Cần Thơ, các đại lý cấp 1 chào bán DAP xanh Hồng hà 64% ở mức 12100-12200 đ/kg, DAP xanh Tường Phong 64% giảm xuống mức 11800-11900 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

12/7/2019

12100-12200 (giao tới kho cấp 2)

11800-11900

8/7/2019

12100-12200 (giao tới kho cấp 2)

11800-11900

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo