Thị trường Cần Thơ ngày 11/3/2019: Giá DAP bán ra giảm xuống

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 11/3/2019: Giá DAP bán ra giảm xuống

Tại miền Tây, một số khu vực đã xuống giống khoảng 30% vụ Hè Thu như Long An, Đồng Tháp,… trong khi một số khu vực khác đang thu hoạch lúa Đông Xuân. Tại Cần Thơ vụ Hè Thu mới xuống giống được khoảng 5%, trong khi đó, giá lúa thấp nên giao dịch phân bón yếu, giá phân bón vẫn có xu hướng giảm nhẹ.

Ngày 11/3, tại Cần Thơ, các đại lý cấp 1 chào bán DAP xanh Hồng hà 64% ở mức 12700-12750 đ/kg, DAP xanh tường phong 64% ở mức 11800-11900 đ/kg.

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

11/3/2019

12700-12750 (giao tới kho cấp 2)

11800-11900

8/3/2019

12700-12750 (giao tới kho cấp 2)

12400-12600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo