Thị trường Cần Thơ ngày 11/10/2019: Giá NPK bán ra ổn định
 

Thị trường Cần Thơ ngày 11/10/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí