Thị trường Cần Thơ ngày 11/06/18: Giá Urea bán ra tạm chững
 

Thị trường Cần Thơ ngày 11/06/18: Giá Urea bán ra tạm chững

Tại Cần Thơ, lúa vụ 2 (vụ Hè Thu) đã hết nhu cầu sử dụng phân, đang thu hoạch lai rai và dự kiến 10 ngày tới lúa vụ 3 sẽ xuống giống khi đó nhu cầu sẽ tăng lại. Hiện tại kho đại lý cấp 1 tồn kho khá nhiều. Giá phân bón đầu tuần này tạm chững; Đạm Cà Mau chưa có lệnh ra hàng mới.

Ngày 11/06, Giá Ure Cà Mau, Ure Phú Mỹ bán ra ở mức 7100 đ/kg.

Bảng giá Urea bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg.

Ngày

Urea Cà Mau

Urea Phú Mỹ

11/06/18

7100

7100

07/06/18

7100

7100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo