Thị trường Cần Thơ ngày 11/06/18: Giá NPK bán ra duy trì ổn định
 

Thị trường Cần Thơ ngày 11/06/18: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

Tại Cần Thơ, lúa vụ 2 (vụ Hè Thu) đã hết nhu cầu sử dụng phân, đang thu hoạch lai rai và dự kiến 10 ngày tới lúa vụ 3 sẽ xuống giống khi đó nhu cầu sẽ tăng lại. Hiện tại kho đại lý cấp 1 tồn kho khá nhiều. Giá phân bón đầu tuần này tạm chững; Đạm Cà Mau chưa có lệnh ra hàng mới.

Ngày 11/06, tại Cần Thơ, giá NPK Việt Nhật (16-16-8 + 13S) bán ra tại kho đại lý cấp 1 ở mức 8400 đ/kg.

Bảng giá NPK bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8 + 13S + TE)

NPK Việt Nhật (16-16-8 + 13S)

11/06/18

8700-8900

8400

07/06/18

8700-8900

8400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp           

Tin tham khảo