Thị trường Cần Thơ ngày 11/06/18: Giá Kali bán ra ổn định
 

Thị trường Cần Thơ ngày 11/06/18: Giá Kali bán ra ổn định

Tại Cần Thơ, lúa vụ 2 (vụ Hè Thu) đã hết nhu cầu sử dụng phân, đang thu hoạch lai rai và dự kiến 10 ngày tới lúa vụ 3 sẽ xuống giống khi đó nhu cầu sẽ tăng lại. Hiện tại kho đại lý cấp 1 tồn kho khá nhiều. Giá phân bón đầu tuần này tạm chững; Đạm Cà Mau chưa có lệnh ra hàng mới.

Ngày 11/06, tại Cần Thơ, Kali Phú Mỹ (miểng) và Kali Israel (miểng) lần lượt bán ra ở mức 7000-7100 đ/kg và 7100-7300 đ/kg

Bảng giá Kali bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

Kali Phú Mỹ miểng

Kali Israel miểng

Kali Canada/Belarus miểng

11/06/18

7000-7100

7100-7300

7100-7300

07/06/18

7000-7100

7100-7300

7100-7300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo