Thị trường Cần Thơ ngày 11/06/18: Giá DAP bán ra tạm chững
 

Thị trường Cần Thơ ngày 11/06/18: Giá DAP bán ra tạm chững

Tại Cần Thơ, lúa vụ 2 (vụ Hè Thu) đã hết nhu cầu sử dụng phân, đang thu hoạch lai rai và dự kiến 10 ngày tới lúa vụ 3 sẽ xuống giống khi đó nhu cầu sẽ tăng lại. Hiện tại kho đại lý cấp 1 tồn kho khá nhiều. Giá phân bón đầu tuần này tạm chững; Đạm Cà Mau chưa có lệnh ra hàng mới.

Ngày 11/06, tại Cần Thơ, DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 12100 đ/kg, DAP xanh/đen Đình Vũ 16-45 bán ra ở mức 9600-9700 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

11/06/18

12100

11900-12000

9600-9700

07/06/18

12100

11900-12000

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo