Thị trường Cần Thơ ngày 07/06/18: Giá Urea bán ra tăng lên
 

Thị trường Cần Thơ ngày 07/06/18: Giá Urea bán ra tăng lên

Tại Cần Thơ, lúa vụ 2 (vụ Hè Thu) đã hết nhu cầu sử dụng phân, đang thu hoạch lai rai và dự kiến 10-15 ngày tới lúa vụ 3 sẽ xuống giống khi đó nhu cầu sẽ tăng lại. Đại lý cấp 2 vẫn chưa lấy hàng để chuẩn bị cho lúa vụ 3 nên cấp 1 bán hàng chậm. Hiện tại kho đại lý cấp 1 tồn kho khá nhiều.

Ngày 07/06, Giá Ure Cà Mau bán ra tăng lên mức 7000-7100 đ/kg, Ure Phú Mỹ không đổi ở mức 7000-7100 đ/kg.

Bảng giá Urea bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg.

Ngày

Urea Cà Mau

Urea Phú Mỹ

07/06/18

7100

7100

05/06/18

7000-7100

7000-7100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo