Thị trường Cần Thơ ngày 07/06/18: Giá DAP bán ra giảm nhẹ
 

Thị trường Cần Thơ ngày 07/06/18: Giá DAP bán ra giảm nhẹ

Tại Cần Thơ, lúa vụ 2 (vụ Hè Thu) đã hết nhu cầu sử dụng phân, đang thu hoạch lai rai và dự kiến 10-15 ngày tới lúa vụ 3 sẽ xuống giống khi đó nhu cầu sẽ tăng lại. Đại lý cấp 2 vẫn chưa lấy hàng để chuẩn bị cho lúa vụ 3 nên cấp 1 bán hàng chậm. Hiện tại kho đại lý cấp 1 tồn kho khá nhiều.

Ngày 07/06, tại Cần Thơ, DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 12100 đ/kg, DAP xanh/đen Đình Vũ 16-45 bán ra ở mức 9600-9700 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

07/06/18

12100-12200

11700-11800

9600-9700

05/06/18

12100

11700-11800

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo