Thị trường Cần Thơ ngày 05/06/18: Giá NPK bán ra duy trì ổn định
 

Thị trường Cần Thơ ngày 05/06/18: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

Tại Cần Thơ, nhu cầu phân bón chậm, giá phân bón ít biến động so với tuần trước.

Ngày 05/06, tại Cần Thơ, giá NPK Việt Nhật (16-16-8 + 13S) bán ra tại kho đại lý cấp 1 ở mức 8400 đ/kg.

Bảng giá NPK bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8 + 13S + TE)

NPK Việt Nhật (16-16-8 + 13S)

05/06/18

8700-8900

8400

01/06/18

8700-8900

8400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp           

Tin tham khảo