Thị trường Cần Thơ ngày 05/06/18: Giá DAP bán ra không đổi
 

Thị trường Cần Thơ ngày 05/06/18: Giá DAP bán ra không đổi

Tại Cần Thơ, nhu cầu phân bón chậm, giá phân bón ít biến động so với tuần trước.

Ngày 05/06, tại Cần Thơ, DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 12100-12200 đ/kg, DAP xanh/đen Đình Vũ 16-45 bán ra ở mức 9600-9700 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

05/06/18

12100-12200

11700-11800

9600-9700

01/06/18

12100-12200

11700-11800

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo