Thị trường Cần Thơ ngày 02/01/18: Giá DAP bán ra tạm giữ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Cần Thơ ngày 02/01/18: Giá DAP bán ra tạm giữ

Tại Cần Thơ, nhu cầu phân bón thấp do vụ Đông Xuân đã bón xong đợt 3. Giá phân bón vẫn chào giá ở mức cao tuy nhiên ít giao dịch hoặc chủ yếu chào bán cho hàng giao tháng 3. Dự kiến giữa tháng 3, vụ lúa Hè Thu (vụ 1) sẽ xuống giống.

Ngày 02/01, tại Cần Thơ, DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 12800 đ/kg, DAP xanh/đen Đình Vũ 16-45 bán ra tạm giữ ở mức 9600-9700 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

02/01/18

12800

9600-9700

29/01/18

12800

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo