Thị trường Cần Thơ ngày 01/06/18: Giá DAP bán ra không đổi
 

Thị trường Cần Thơ ngày 01/06/18: Giá DAP bán ra không đổi

Tại Cần Thơ, dự kiến nhu cầu sẽ tăng vào giữa tháng 6 khi xuống giống gieo trồng lúa vụ 3 tuy nhiên giá Ure Phú Mỹ điều chỉnh tăng từ tuần trước và tiếp tục tăng trong tuần này.

Ngày 01/06, tại Cần Thơ, DAP xanh Hồng hà 64% bán ra ở mức 12100-12200 đ/kg, DAP xanh/đen Đình Vũ 16-45 bán ra ở mức 9600-9700 đ/kg

Bảng giá DAP bán ra của đại lý cấp 1 tại khu vực Cần Thơ, đồng/kg

Ngày

DAP xanh hồng hà 64%

DAP xanh Tường Phong 64%

DAP Đình Vũ 16-45 (xanh/đen)

01/06/18

12100-12200

11700-11800

9600-9700

31/05/18

12100-12200

11700-11800

9600-9700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo