Thị trường cá vảy ngày 9/8/2019: Tại Cần Thơ, giá cá điêu hồng và cá thát lát giảm, cá rô đầu vuông và cá chim trắng tăng
 

Thị trường cá vảy ngày 9/8/2019: Tại Cần Thơ, giá cá điêu hồng và cá thát lát giảm, cá rô đầu vuông và cá chim trắng tăng

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 9/8/2019 tại Cần Thơ giảm.

- Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại Cần Thơ giảm 3-4.000 đ/kg xuống mức 31-32.000 đ/kg (nuôi bè); tại An Giang, Hậu Giang ổn định ở mức 33.000 đ/kg; tại Đồng Tháp ổn định ở mức 33-34.000 đ/kg; tại Vĩnh Long ổn định ở mức 34.500 đ/kg (tiền mặt, tại bè).

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

An Giang

Đồng Tháp

Vĩnh Long

Cần Thơ

Hậu Giang

Ngày 9/8

33.000

33-34.000

34.500

31-32.000

33.000

Ngày 7-8/8

33.000

33-34.000

34.500

35.000

33.000

Ngày 2-6/8

33.000

33-33.500

35.000

35.000

33.000

Ngày 1/8

33.000

33-34.500

35.000

35.000

33.000

Ngày 30-31/7

33.000

33-34.500

35.000

35.000

33.000

Ngày 19-29/7

32-33.000

33.000

-

35.000

31.000

Ngày 1-18/7

32-33.000

33-34.000

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 9/8/2019 tại Cần Thơ ổn định.

- Tại Cần Thơ giá cá lóc cỡ 1kg/con ổn định ở mức 39-40.000 đ/kg (nuôi ao); tại An Giang, giá ổn định ở mức 40-41.000 đ/kg; tại Đồng Tháp giá ổn định ở mức 40-42.000 đ/kg; tại Trà Vinh giá ổn định ở mức 41-42.000 đ/kg; tại Sóc Trăng giá ổn định ở mức 40.000 đ/kg (tiền mặt, tại ao).

Diễn biến giá cá lóc cỡ 1kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Trà Vinh

Sóc Trăng

Ngày 9/8

39-40.000

40-41.000

40-42.000

41-42.000

40.000

Ngày 7-8/8

39-40.000

40-41.000

40-42.000

41-42.000

40.000

Ngày 2-6/8

-

40-41.000

39-41.000

41-42.000

40.000

Ngày 1/8

-

40.000

39-41.000

41-42.000

40.000

Ngày 30-31/7

-

40.000

39-41.000

41-42.000

40.000

Ngày 25-29/7

-

40-41.000

40-42.000

42-43.000

40.000

Ngày 19-24/7

44.000

39-40.000

41-42.000

42-43.000

41.000

Ngày 15-18/7

44.000

44.000

44.000

-

-

Ngày 1-12/7

-

42-43.000

42-43.000

-

-

Nguồn: AgroMonitor

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 9/8/2019 tại Cần Thơ ổn định

- Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con tại Cần Thơ ổn định ở mức 36-38.000 đ/kg; tại An Giang giá ổn định ở mức 38.000 đ/kg (tiền mặt, tại bè).

Diễn biến giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Hậu Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 2-9/8

36-38.000

38.000

-

-

-

Ngày 1/8

35-36.000

38.000

-

-

-

Ngày 29-31/7

35-36.000

38.000

-

-

-

Ngày 22-27/7

34-35.000

34-35.000

34-35.000

-

-

Nguồn: AgroMonitor

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 9/8/2019 tại Cần Thơ giảm.

- Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con tại Cần Thơ giảm 1-2.000 đ/kg xuống mức 51-53.000 đ/kg (nuôi ao); tại An Giang và Đồng Tháp giá ổn định ở mức 53.000 đ/kg

Diễn biến giá cá thát lát cỡ 450 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Ngày 9/8

51-53.000

53.000

53.000

Ngày 1-8/8

53.000

53.000

53.000

Ngày 15-31/7

53.000

53.000

53.000

Ngày 1-12/7

55.000

57-58.000

53-55.000

Nguồn: AgroMonitor

Giá ếch ngày 9/8/2019 tại Đồng Tháp ổn định

- Giá ếch tại Đồng Tháp ổn định ở mức 27.000 đ/kg.

Diễn biến giá ếch tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Đồng Tháp

Ngày 2-9/8

27.000

Ngày 1/8

28.000

Ngày 30-31/7

28.000

Ngày 26-29/7

30.000

Ngày 19-25/7

27.000

Nguồn: AgroMonitor

Giá cá rô đầu vuông ngày 9/8/2019 tại Cần Thơ tăng.

- Giá cá rô đầu vuông cỡ 4 con/kg tại Cần Thơ tăng 1.000 đ/kg lên mức 28.000 đ/kg (nuôi ao); tại Hậu Giang ổn định ở mức 27.000 đ/kg; tại An Giang ổn định ở mức 26.000 đ/kg.

Diễn biến giá cá rô đầu vuông tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

Hậu Giang

An Giang

Ngày 9/8

28.000

27.000

26.000

Ngày 1-8/8

27.000

27.000

26.000

Ngày 29-31/7

27.000

27.000

26.000

Ngày 1-27/7

26-28.000

27.000

-

Nguồn: AgroMonitor

Giá cá chim trắng (nuôi bè) ngày 9/8/2019 tại Cần Thơ tăng.

- Giá cá chim trắng (nuôi bè) tại Cần Thơ cỡ 1 con/kg tăng 3.000 đ/kg lên mức 18.000 đ/kg và cỡ 2-3 con/kg tăng 3.500 đ/kg lên mức 16-17.000 đ/kg.

Diễn biến giá cá chim trắng tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

Ngày 9/8

18.000 (1con/kg)

16-17.000 (2-3con/kg)

Ngày 1-8/8

15.000 (1con/kg)

13-13.500 (2-3con/kg)

Ngày 1-31/7

15.000 (1con/kg)

13-13.500 (2-3con/kg)

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo