Thị trường cá vảy ngày 06/09/2019: Giá cá điêu hồng, cá lóc tại Đồng Tháp giảm
 

Thị trường cá vảy ngày 06/09/2019: Giá cá điêu hồng, cá lóc tại Đồng Tháp giảm

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 6/9/2019 tại Đồng Tháp giảm.

- Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại Đồng Tháp giảm 2.000 đ/kg xuống mức 35.000 đ/kg; tại Vĩnh Long ổn định ở mức 37.000 đ/kg; tại Hậu Giang giá ổn định ở mức 36.000 đ/kg (tiền mặt, tại bè).

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

An Giang

Đồng Tháp

Vĩnh Long

Cần Thơ

Hậu Giang

Ngày 6/9

-

35.000

37.000

-

36.000

Ngày 5/9

33.000

37.000

37.000

31-32.000

36.000

Ngày 3-4/9

33.000

38.000

37.000

31-32.000

36.000

Ngày 28-30/8

33.000

38.000

37.000

31-32.000

36.000

Ngày 23-27/8

33.000

34-35.500

35.000

31-32.000

33.000

Ngày 20-22/8

33.000

34-35.500

35.000

31-32.000

34.000

Nguồn: AgroMonitor

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 6/9/2019 tại Đồng Tháp, Trà Vinh giảm.

- Tại Đồng Tháp, Trà Vinh và An Giang giá cá lóc cỡ 1kg/con giảm 1.000 đ/kg lần lượt xuống mức 45-46.000 đ/kg, 46-47.000 đ/kg và 45-46.000 đ/kg; tại Sóc Trăng giá ổn định ở mức 41.000 đ/kg (tiền mặt, tại ao).

Diễn biến giá cá lóc cỡ 1kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Trà Vinh

Sóc Trăng

Ngày 6/9

-

45-46.000

45-46.000

46-47.000

41.000

Ngày 5/9

-

46-47.000

45-47.000

47-49.000

41.000

Ngày 3-4/9

-

46-47.000

46-48.000

49-50.000

41.000

Ngày 30/8

-

46-47.000

46-48.000

49-50.000

41.000

Ngày 28-29/8

39-40.000

45-47.000

44-47.000

46-47.000

39.000

Ngày 23-27/8

39-40.000

45-47.000

43-45.000

45-47.000

39.000

Nguồn: AgroMonitor

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 6/9/2019 tại Cần Thơ ổn định.

- Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con tại Cần Thơ ổn định ở mức 36-38.000 đ/kg; tại An Giang giá ổn định ở mức 38.000 đ/kg (tiền mặt, tại bè).

Diễn biến giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Hậu Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 3-6/9

36-38.000

38.000

-

-

-

Ngày 23-30/8

36-38.000

38.000

-

-

-

Ngày 12-22/8

35-37.000

38.000

-

-

-

Ngày 2-9/8

36-38.000

38.000

-

-

-

Ngày 1/8

35-36.000

38.000

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 6/9/2019 tại Cần Thơ tăng.

- Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con tại Cần Thơ tăng 3.000 đ/kg lên mức 60.000 đ/kg; tại An Giang và Đồng Tháp giá ổn định ở mức 53.000 đ/kg (nuôi ao).

Diễn biến giá cá thát lát cỡ 450 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Ngày 6/9

60.000

53.000

53.000

Ngày 5/9

57.000

53.000

53.000

Ngày 3-4/9

54.000

53.000

53.000

Ngày 28-30/8

54.000

53.000

53.000

Ngày 23-27/8

55.000

53.000

53.000

Nguồn: AgroMonitor

Giá ếch ngày 6/9/2019 tại Đồng Tháp ổn định.

- Giá ếch tại Đồng Tháp ổn định ở mức 26.000 đ/kg.

Diễn biến giá ếch tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Đồng Tháp

Ngày 5-6/9

26.000

Ngày 3-4/9

27.000

Ngày 15-30/8

27.000

Ngày 12-14/8

28.000

Ngày 2-9/8

27.000

Ngày 1/8

28.000

Nguồn: AgroMonitor

Giá cá rô đầu vuông ngày 6/9/2019 tại Cần Thơ ổn định.

- Giá cá rô đầu vuông cỡ 4 con/kg tại Cần Thơ ổn định ở mức 28.000 đ/kg; tại Hậu Giang ổn định ở mức 27.000 đ/kg; tại An Giang ổn định ở mức 26.000 đ/kg (nuôi ao).

Diễn biến giá cá rô đầu vuông tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

Hậu Giang

An Giang

Ngày 3-6/9

28.000

27.000

26.000

Ngày 9-30/8

28.000

27.000

26.000

Ngày 1-8/8

27.000

27.000

26.000

Ngày 29-31/7

27.000

27.000

26.000

Ngày 1-27/7

26-28.000

27.000

-

Nguồn: AgroMonitor

Giá cá chim trắng (nuôi bè) ngày 6/9/2019 tại Cần Thơ ổn định.

- Giá cá chim trắng tại Cần Thơ cỡ 1 con/kg ổn định ở mức 18.000 đ/kg và cỡ 2-3 con/kg ổn định ở mức 16-16.500 đ/kg (nuôi bè).

Diễn biến giá cá chim trắng tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

Ngày 3-6/9

18.000 (1con/kg)

16-16.500 (2-3con/kg)

Ngày 15-30/8

18.000 (1con/kg)

16-16.500 (2-3con/kg)

Ngày 9-14/8

18.000 (1con/kg)

16-17.000 (2-3con/kg)

Ngày 9-14/8

18.000 (1con/kg)

16-17.000 (2-3con/kg)

Ngày 1-8/8

15.000 (1con/kg)

13-13.500 (2-3con/kg)

Nguồn: AgroMonitor

+ Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 28/8-3/9/2019.

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 28/8-3/9/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

DAF

03-09-19

Cá sống nước ngọt (cá lóc),  xuất xứ Việt Nam.

Cambodia

Cua Khau Dinh Ba (Dong Thap)

DAF

CASH

12.00

1,772

02-09-19

Cá sống nước ngọt (cá lóc),  xuất xứ Việt Nam.

Cambodia

Cua Khau Dinh Ba (Dong Thap)

DAF

CASH

11.50

1,772

01-09-19

Cá sống nước ngọt (cá lóc),  xuất xứ Việt Nam.

Cambodia

Cua Khau Dinh Ba (Dong Thap)

DAF

CASH

11.00

1,771

FCA

31-08-19

Cá Lóc Bông Giant snakehead fish (Channa micropeltes) ,ướp đá ( Đã làm sạch, bỏ đầu, ruột cá ).1kg-1.1kg /con Moi 100%.

Singapore

Ho Chi Minh

FCA

TTR

0.20

3,604

31-08-19

fillet Cá Lóc Bông Giant snakehead fish fillet (Channa micropeltes) ,ướp đá . Moi 100%.

Singapore

Ho Chi Minh

FCA

TTR

0.23

2,523

29-08-19

fillet Cá Lóc Bông Giant snakehead fish fillet (Channa micropeltes) ,ướp đá . Moi 100%.

Singapore

Ho Chi Minh

FCA

TTR

0.22

2,523

Nguồn: AgroMonitor tính toán dựa trên SLHQ

Tin tham khảo