Thị trường cá vảy ngày 06/09/2019: Giá cá điêu hồng, cá lóc tại Đồng Tháp giảm
 

Thị trường cá vảy ngày 06/09/2019: Giá cá điêu hồng, cá lóc tại Đồng Tháp giảm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí