Thị trường cá tra nguyên liệu tại khu vực ĐBSCL tuần này tiếp tục tăng giá nhẹ so với tuần trước
 

Thị trường cá tra nguyên liệu tại khu vực ĐBSCL tuần này tiếp tục tăng giá nhẹ so với tuần trước

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.