Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL trong tuần đầu năm mới 2019 ổn định về giá
 

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL trong tuần đầu năm mới 2019 ổn định về giá

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL trong tuần đầu năm mới 2019 ổn định về giá quanh mức 29-30.500 đ/kg (tiền mặt) cho cả size cá cỡ 800-900gr và cỡ lớn trên 1kg/con. Lượng ký hợp đồng mới bắt nguyên liệu của các công ty khá hạn chế phần vì lượng cá thịt đạt size 800gr trở lên không còn nhiều, phần khác thị trường vừa bước qua kỳ nghỉ Tết Dương lịch khá dài nên nhịp độ hoạt động sản xuất còn khá chậm khi quay trở lại.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL tháng 1/2017-1/2019

Nguồn: AgroMonitor