Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục chững lại về giá và lượng bắt khá ít

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục chững lại về giá và lượng bắt khá ít

Tuần này, thị trường cá tra nguyên liệu trong size từ 700-900 gr/con tại ĐBSCL tiếp tục chững lại về giá và lượng bắt khá ít.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.